Åkerlundsvägen 2, 63370 Hållsta

Villkor

Personuppgiftshantering

Detta är ett utdrag om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du måste godkänna dessa för att kunna besöka samt göra beställningar på vår hemsida.

Personuppgifter

När du genomför ett köp hos oss behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, ip-nummer, e-postadress och telefonnummer. Om du skapar ett konto kommer vi utöver detta även att lagra; Köp-, Betal- och orderhistorik samt betalningsuppgifter. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring från IT-Sjukhuset om du valt detta. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Angivna personuppgifter sparas som längst sex månader efter att de slutat vara relevanta. Normalt sparas uppgifterna som minst i 3 år för att kunna tillgodose eventuella reklamationer

Enligt föreskrifterna i GDPR har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på IT-sjukhuset info@it-sjukhuset.se

IT-Sjukhuset lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Fullständiga villkor finns här