Åkerlundsvägen 2, 63370 Hållsta

Digital Körjournal Schneider Electric

Hej,

Mitt namn är Mikael Monnier och jag är fackligt ombud för Unionen-medlemmar på huvudkontoret för Schneider Electric Sverige AB.
Jag håller på och tittar på de hinder som medarbetare upplever gällande införandet av digital körjournal.

Jag ser gärna att ni svarar med egna och och tankar där så är möjligt för att få en så bra bild som möjligt. Undersökningen är helt anonym och ni behöver bara fylla i era uppgifter om ni vill bli kontaktade av någon anledning. Annars kommer jag sammanställa alla svar och ta vidare till Infobric och Schneider Electric.

Har ni frågor kan ni vända er till mig via min privata mail som jag skapat för fackliga frågor unionen.se@monnier.se

IT-sjukhuset.se drivs av mig via min enskilda firma som skapades 2011. Alla svar lagras alltså hos mig för sammanställning. Inga uppgifter såsom namn eller e-post kommer att skickas vidare till någon annan part. Övriga svar kommer att sammanställas för diskussion med Infobric och Schneider. När sammanställningen är gjort så raderas alla inskickade svar och således går det inte längre att ta reda på vem som har svarat vad. Enda anledningen till att namn och e-post efterfrågas är om ni vill bli kontaktade eller om jag har något svar som behöver förtydligas.

Anger ni inga kontaktuppgifter och ett svar är otydligt så tas det helt enkelt inte med i sammanställningen.

Tack på förhand
Mikael Monnier

Vad är ditt namn? (valfritt)
Ange din e-post (valfritt)Detta kan vara privat adress eller en @se.com adress
Har du tjänstebil idag?
Vad är din inställning till införandet av digital körjournal?